Bart Nijboer ©

Built with Berta.me

 1. Artist Statement

   

  Bart Nijboer (1990) is involved in kinetic sculptures and moving installations. His objects could be called a “constructive translation of nature”. Nijboer is fascinated by his experience of the world around him, in which he translates processes, materials and relationships into the images and installations he makes. The fragile cohesion from which forms can originate and acquire their own character is captured in the moving constructions. The works seem to slow down time and to remain in a constant process between decay and growth.

   

  NL:

  Bart Nijboer (1990) houdt zich bezig met kinetische sculpturen en bewegende installaties. Zijn objecten zouden een “constructieve vertaling van de natuur” genoemd kunnen worden. Nijboer laat zich fascineren door zijn beleving van de wereld om hem heen, waarin hij processen, materialen en verhoudingen vertaalt naar de beelden en installaties die hij maakt. De fragiele samenhang waaruit vormen kunnen ontstaat en een eigen karakter kunnen krijgen, wordt in de bewegende constructies gevangen. De werken lijken de tijd te vertragen en in een constant proces tussen verval en groei, te zijn blijven hangen.